Ana Sayfa Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Sözleşmenin Onaylanması ;
theTrendandStyle.com üyesi olmak istiyorsanız, önce üye kayıt formunu doldurmanız ve theTrendandStyle.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren theTrendandStyle.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

www.theTrendandStyle.com , Somut Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Dış Tic. Ltd. Şti. firmasına ait bir web sitesidir.

Sözleşme 
theTrendandStyle.com sitesi Moda ve Yaşam sektöründe ve/veya bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların (bundan sonra Ticari Üye olarak anılacaktır) sistem üzerinden üyelikleri neticesinde Internet üzerinden tanıtımlarını yapmakta olup, üye firmalara ait mal ve/veya hizmetlerin satışını üstlenmemektedir.

theTrendandStyle.com ‘a üye olan gerçek kişiler (bundan sonra Bireysel Üye olarak anılacaktır) ancak onaylanan üyelik sonrasında kendilerinin oluşturdukları ve theTrendandStyle.com tarafından onaylanmış şifreyi kullanarak görüş, makale vb. ekleyebilirler.

Ticari ve Bireysel Üyelik için önce “üyelik kayıt formu”nu doldurmak suretiyle giriş şifresi edinmek gerekmektedir.

Ticari ve Bireysel Üye, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak sisteme giriş yaptığı andan itibaren theTrendandStyle.com sözleşmesine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Hizmetlerin Tanımı 
theTrendandStyle.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (elektronik posta, pano’ya ekleme ve sohbet vb.)ve elektronik ortamda reklam/tanıtım imkanı sunar.

Ticari Üyeler İçin; 
Ticari Üye’nin theTrendandStyle.com üyeliği gerektiren hizmetlerden yararlanabilmesi için; kayıt sırasında e-posta adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem theTrendandStyle.com’a “üye girişi” olarak tanımlanır.

theTrendandStyle.com , sözleşmeyi onaylayarak şifre edinen Ticari Üye’lerine Internet ortamında tanıtım, ürün ve/veya hizmetlerine ait görselleri sergileme-bilgi yayımlama , resmi sitelerine bağlantı kurma, faaliyet ve etkinlikleri hakkında bülten yayımlama imkanı sunar.

Ticari Üye’nin hizmetlerden yararlanma hakları satın aldığı Hizmet Paketinin içeriğiyle sınırlıdır. theTrendandStyle.com hizmet paketi içeriklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ticari Üye, theTrendandStyle.com sisteminde kendisinin belirleyeceği “şifre”ye sahip olur.

Kayıt sırasında vermiş olduğu e-posta adresi Ticari Üye’ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir; aynı e-posta adresi ile iki farklı üyelik gerçekleştirilemez.

“Şifre” sadece Ticari Üye tarafından bilinir ve dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen Ticari Üye’nin sorumluluğundadır. 
theTrendandStyle.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Bireysel Üyeler İçin; 
theTrendandStyle.com, sözleşmeyi onaylayan Bireysel Üye’lerine Internet ortamında değişik iletişim servisleri (hediye ve/veya hediye edinmeye yönelik puan kazanma, kampanya, yorum ve tavsiye etme, duyuru ve dönemsel bildiri isteme gibi) imkanı sunar.

Bireysel Üye’nin theTrendandStyle.com üyeliği gerektiren servislerden yararlanabilmesi için; kayıt sırasında e-posta adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem theTrendandStyle.com’a “üye girişi” olarak tanımlanır.

Bireysel Üye, theTrendandStyle.com sisteminde kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve “şifre”ye sahip olur. Kullanıcının theTrendandStyle.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem theTrendandStyle.com’a “login” olmak şeklinde tanımlanır.

Kayıt sırasında vermiş olduğu e-posta adresi Bireysel Üye’ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir; aynı e-posta adresi ile iki farklı üyelik gerçekleştirilemez.

“Şifre” sadece Bireysel Üye tarafından bilinir ve dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen Bireysel Üye’nin sorumluluğundadır. theTrendandStyle.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Üye’nin yükümlülükleri (Ticari ve Bireysel Üyeler müştereken) ÜYE, theTrendandStyle.com hizmetlerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

theTrendandStyle.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının theTrendandStyle.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, theTrendandStyle.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve theTrendandStyle.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun ÜYE ye ait olduğunu,

Hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan theTrendandStyle.com’un sorumlu olmayacağını, theTrendandStyle.com’da sunulan hizmetlere, yine theTrendandStyle.com tarafından belirlenen şekilde ulaşmayı yetkisiz olarak ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda theTrendandStyle.com’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü theTrendandStyle.com’un sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

theTrendandStyle.com servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile ÜYE’nin rızası dâhilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı theTrendandStyle.com dan tazminat talep etmemeyi,

theTrendandStyle.com’un yazılı izni olmaksızın theTrendandStyle.com hizmetlerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

theTrendandStyle.com’un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde theTrendandStyle.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve ÜYE’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Ticari Üyelerde daha önceden ödenmiş üyelik ücretinin geri ödenmeyeceğini

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta, yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, kabul beyan ve taahhüt eder.

theTrendandStyle.com Yetkileri 
theTrendandStyle.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

ÜYE tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi theTrendandStyle.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Tüm alanları doldurmuş ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan ÜYE’lerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilir.

theTrendandStyle.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

theTrendandStyle.com, üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı theTrendandStyle.com sorumlu tutulmayacaktır.

theTrendandStyle.com, kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

theTrendandStyle.com, üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde yine kendisi tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayımlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayımlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde ÜYE, theTrendandStyle.com’dan hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir.

theTrendandStyle.com, ÜYE nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

theTrendandStyle.com müşterinin onayı olmadan üyelik bölümünde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, üyelerinin bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

theTrendandStyle.com üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden theTrendandStyle.com’un sorumlu olmadığını kabul eder. theTrendandStyle.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde ÜYE nin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

theTrendandStyle.com, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir ve ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından theTrendandStyle.com sorumlu değildir .

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Vergilendirme 
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler theTrendandStyle.com sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır

ÜYE bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda theTrendandStyle.com nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten theTrendandStyle.com’ın kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler 
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesaire) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük 
ÜYE kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih

theTrendandStyle.com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites